Удирдах зөвлөл

Ч.Батцэцэг
УЗ дарга , Стилетто ХХК-ийн захирал
Н.Жавзмаа
УЗ гишүүн, Мон форест арома ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
Н.Тунгалаг
УЗ гишүүн, Спирит оф натур ХХК-ийн Ерөнхий менежер
Б.Чанцалдулам
УЗ гишүүн, Одьтан ХХК-ийн захирал
Б.Баясгалан
УЗ гишүүн, Хээлэн мэйд ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
Н.Сарангуа
УЗ гишүүн, Инару Биомедикал ХХК-ийн захирал
Э.Урангоо
УЗ гишүүн, Монкрем ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Шалгах хороо

Б.Саруул
ХШХорооны гишүүн , МҮХАҮТ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
С.Отгожаргал
ХШХорооны гишүүн, Натурал Эссеншлс ХХК-ийн Ерөнхий менежер
Э.Дагвабаасансүрэн
ХШХорооны гишүүн, Монос косметик ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал