5-р сарын 1-нд МҮХАҮТ-аас урилан зохион байгуулж байгаа тайван жагсаалтай холбоотой бидэнд ирүүлсэн мэдээллийг хүргэж байна.

5-р сарын 1-нд МҮХАҮТ-аас урилан зохион байгуулж байгаа тайван жагсаалтай холбоотой бидэнд ирүүлсэн мэдээллийг хүргэж байна.